חוקי עזר

חוק העזר בנושא סלילה‎

חוק העזר בנושא סלילה‎

חוקי העזר של מועצה מקומית בנימינה - גבעת עדה

שמירת הסדר והניקיון- בנימינה

מצ"ב קישורים לאתר של הועדה המקומית (כולל הפניה פנימית למצגת של מינהל התכנון) לכל הקשור לרפורמה בחוק התכנון, כולל עבודות פטורות מהיתר >> http://www.vaada-shomron.org.il/ חשוב להדגיש שהפטור מהיתר לעבודות מסוימות אינו פוטר את היזם מעמידה בחוק. למשל, ניתן לבנות מחסן בגודל של עד 6 מ"ר ללא היתר, אך המבנה חייב לעמוד בקווי בנין המותרים ובאחוזי הבניה המותרים, לדוגמא.

דוח תקינות מרחב מוגן 10-2015

אגרת ביוב, בנימינה

אגרת ביוב, גבעת עדה

אגרת תעודת אישור, בנימינה

אגרת תעודת אישור, גבעת עדה

אחזקת בעלי חיים, בנימינה

אחזקת מים, בנימינה

אספקת מים, גבעת עדה

אחזקת מקלטים, בנימינה

הדברת זבוב ים תיכון, גבעת עדה

החזקת מקלטים, גבעת עדה

העמדת רכב וחנייתו

הצמדה למדד, בנימינה

הצמדה למדד, גבעת עדה

הריסת מבנים מסוכנים, בנימינה

חזירים ובשר חזיר, בנימינה

מודעות ושלטים

מוסדות חינוך על יסודיים

ניקיון ואיסור עישון, גבעת עדה

סדר וניקיון, בנימינה

עקירת עצים, בנימינה

פיקוח על כלבים, בנימינה

פתיחת בתי עסק וסגירתם, בנימינה

צו איגוד ערים למלחמה בסמים

צו איגוד ערים לאיכות הסביבה

צעצועים מסוכנים, בנימינה

צעצועים מסוכנים, גבעת עדה

קביעת לוחיות ומספרים, בנימינה

קביעת לוחיות ומספרים, גבעת עדה

רחצה בבריכות שחייה, גבעת עדה

רשיונות לאופניים, בנימינה

רשיונות לאופניים, גבעת עדה

שחיטת עופות, בנימינה

שימור רחובות, גבעת עדה

תברואה וסילוק מפגעים, גבעת עדה