קהילה

קהילה:
עבודה קהילתית בשכונת גבעת חן
תחנות ש.י.ל (שירות ייעוץ לאזרח)
מרכז "יד ליד" – מרכז לציוד יד שנייה
ריכוז מתנדבים לסיוע בצרכי המחלקה והמשפחות המטופלות
ריכוז מתנדבים למצבי חירום