פעילות המועצה

פרוטוקולים מישיבות ההנהלה

לרשות התושבים כלל הפרוטוקולים מישיבות הנהלה
קראו עוד

פרוטוקולים מישיבות המועצה

מתוך מדיניות של שקיפות עירונית, ניתן לקרוא ולהוריד את כל הפרוטוקולים מישיבות המועצה
קראו עוד

פרוטוקולים מוועדות המועצה

לרשות התושבים כלל הפרוטוקולים מישיבות וועדות המועצה
קראו עוד

מכרזים ופרסומים

לצפייה בכלל המכרזים הפעילים במועצה
קראו עוד

דרושים

לצפייה במודעות הדרושים הפעילות מטעם המועצה
קראו עוד

הסכמי תרומות

קראו עוד

מיזמים קהילתיים

המועצה מקדמת מגוון מיזמים קהילתיים בשיתוף מלא של תושבים
קראו עוד

חוקי עזר

נוסח חוקי העזר מובא לנוחיות הציבור 
קראו עוד

צווי מיסים

קראו עוד

תקציבים

קראו עוד

דו"חות כספיים

קראו עוד

תכנית עבודה

קראו עוד

שיתוף הציבור

קראו עוד

תמיכות

קראו עוד

מבקרת המועצה

על מבקרת המועצה מופקד, על פי חוק, לבדוק את פעילות המועצה... 
קראו עוד

יעדים 2017

קראו עוד

ועדת תחבורה

ועדת תחבורה - יישובית עוסקת בכל הקשור לנושאים של תנועה והסדרי בטיחות בתנועה ברחבי העיר, כגון:
קראו עוד