הנחיות משרד הבריאות - נגיף הקורונה.

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
התפרצות קורונה - הנחיות זמניות למשלוח מזון מבתי אוכל
18/03/2020 00:00:00
2.
: שמירת הניקיון ותנאי תברואה נאותים - בעסקים, מקומות עבודה, מוסדות ציבור, משרדים, מוסדות חינוך ורווחה
18/03/2020 00:00:00
3.
התפרצות קורונה - הנחיות זמניות למשלוח מזון מבתי אוכל
18/03/2020 00:00:00
4.
הנחיות זמניות למשלוח מצרכי מכולת ממרכולים, פריטים 7.4 ב' ו 7.4 ד' בצו רישוי עסקים
18/03/2020 00:00:00
5.
קורונה -שאלות ותשובות בתחומי בריאות הסביבה