ארכיון מכרזים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
מכרז פומבי 02/17 - מתן שירותי קריאת מדי מים
2.
מכרז 3-16, מכרז 5-16
3.
מכרז לרכישת מדי מים
4.
דחיית מועד הגשת הצעות מכרז עבודות עפר 2-16
5.
מכרז פומבי לביצוע עבודות עפר
6.
מכרז פומבי לביצוע עבודות עפר
7.
טופס פתיחת ספק חדש ‎
8.
מכרז פומבי - לשיפוץ בריכת השחיה העירונית
9.
פסיכולוג/ית חינוכי/ת
10.
מנהל/ת תפעול מים וביוב
11.
מנהל/ת ספרייה
12.
עוזר/ת למהנדס המועצה ורכז/ת נגישות
13.
מכרז השכרת מקלטים
14.
מכרז גינון דחיית מועד הגשת הצעות
15.
מכרז לעבודות גינון מועצה מקומית בנימינה גבעדת עדה
16.
פניה לקבלת הצעות למכרז לעבודות גינון מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה
17.
הזמנה להצטרפות לרשימת קבלנים
18.
בקשת הצטרפות לרשימות הספקים/ הקבלנים