עבודות בכביש 653 - דרך רגבים בגבעת עדה

 
עבודות בכביש 653 - דרך רגבים בגבעת עדה
תחילת העבודות בכביש 653 בקטע שבין מעגל התנועה בכניסה לגבעת עדה (צומת הדקל) לבין רח' הזית וקצת מעבר לצומת: תנועה חד סטרית בין הדקל לזית ממזרח לכיוון מערב. תנועה שתגיע ממערב תעבור ברחובות הדקל – הראשונים – הזית. הסדרי תנועה אלה יחולו בשעות הלילה (משעה 21:00 עד ל- 5:00). העבודות ימשכו כחודש. העבודות יבוצעו מייד לאחר חופשת הפסח