שנת תשע"ח הסעות

להורי תלמידי אורט בנימינה היקרים שלום,

 
לקראת פתיחת שנת הלימודים הבאה עלינו לטובה, שנת תשע"ו, אנו שמחים לברך אתכם ולהציג בפניכם את הסדרי הסעת התלמידים אשר יעמדו לרשותם במהלך שנת הלימודים. גם השנה אנו מארגנים מערך הסעות העומד ברמה גבוהה של יעילות ובטיחות.
 
לרשות התלמידים המעוניינים, יעמדו אוטובוסים חדישים במגוון נקודות איסוף ופיזור. מערך ההסעות יכלול איסוף תלמידים בבוקר ובתום יום הלימודים בימים א'-ה' שלושה פיזורים, ביום ו' שני פיזורים.
 
כחלק מארגון מערך ההסעות ובשונה מהנחיות משרד החינוך, אנו סבורים כי תלמיד הוא תלמיד הוא תלמיד, ומערך ההסעות יהיה שווה לכל נפש ויעמוד לרשות כל תלמיד בבנימינה - גבעת עדה לרבות תלמידים אשר "אינם זכאים" להסעה ע"פ חוזר מנכ"ל משרד החינוך (כך לדוגמה, ע"פ משרד החינוך, תלמידי כיתות יא'-יב' אינם זכאים להסעות כלל, ומספר הפיזורים לזכאים מוגבל עד פעמיים).
 
להורדת טופס בקשה להנחה, אנא ראו בתחתית עמוד זה. תודה. 
 

תקנון הסעות

להלן מדינית השבת כספים ששולמו בגין הסעות:
 
1. השבת כספים של תשלומי הסעות תבוצע במקרים הבאים:
1.1 מעבר דירה - בכפוף להצגת חוזה שכירות חדש ו/או רכישה.
1.2 ועדת הנחות החליטה ליתן הנחה בגין תשלום ההסעות.
1.3 ביטול רכישת שירותי ההסעות עד לתאריך 31/8/2017.
 
מודגש כי לא תינתן החזרת כספים למי שעשה שימוש בשירותי ההסעה ואינו מעוניין לעשות בהם שימוש יותר בהחל מתוקפה מסויימת במהלך השנה – זאת נוכח כך שהמועצה נערכת למתן שירותי הסעה בהתאם למספר רוכשי שירותי ההסעות.
 
2. ההחזר הכספי שיינתן הוא לפי חודש מלא החל מהחודש העוקב לחודש הגשת הבקשה:
החזר כספי יינתן לפי חישוב החל מהחודש העוקב.
לדוגמא: בקשה שהוגשה בחודש ינואר לקבלת החזר כספי – ההחזר יינתן מחודש פברואר ועד לסוף השנה.
 
ההחזר הכספי מחושב באופן יחסי לפי חודשים.
 
לא תינתן החזרת כספים עפ"י חישוב יחסי של ימים במהלך החודש בו מוגשת הבקשה
 
3. לא ניתן החזר כספי רטרואקטיבי – בגין חודשים בהם לא נוצלו שירותי ההסעה.
4. המועצה מתחייבת שפרטי המשלם/התלמיד לא יועברו לצד ג' ושלא ייעשה בהם שימוש שלא כדין.
5. בכל מקרה של תקלה בשרות, נא לפנות למחלקת החינוך במועצה בטלפון: 04-6186412 או לכתובת מייל: Hinuch@bin-ada.co.il
 

טופס הגשת בקשה להנחה - לחץ כאן  

כל המידע לרישום להסעות התלמידים