דוחות כספיים

הדוחות הכספיים המאושרים של המועצה

דוח כספי לתושב 2015

דוח כספי לתושב 2014

דוח כספי 2013

דוח כספי 2012

דוח כספי 2011

דוח כספי 2010

דוח כספי 2009

דוח כספי 2008

דוח כספי 2007

דוח כספי 2006