פרוטוקולים

פרוטוקולים ישיבות המועצה, החל מנובמבר 2013

דיווח הממונה על חופש המידע 2016

לא מן המניין 26.12.2016

מן המניין 26.12.2016

מן המניין 5.12.2016

מן המניין 31.10.2016

מן המניין 10.10.2016

שלא מן המניין 10.10.2016

מיוחדת 5.9.16

לא מן המניין 5.9.16

מן המניין 5.9.16

שלא מן המניין 18.7.2016

מן המניין 18.7.2016

שלא מן המניין 27.6.2016

שלא מן המניין 20.6.2016

מן המניין 20.6.2016

פרוטקולים ועדת שמות

פרוטקולים ועדת שמות

פרוטקולים ועדת שמות

פרוטקולים ועדת שמות

דיווח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2014

מן המניין 2.5.16

לא מן המניין 2.5.16

מן המניין 14.3.16

לא מן המניין 14.3.16

לא מן המניין 18.4.16

מן המניין 14-16

מן המניין 18.4.16

מיוחדת 24.8.15

שלא מן המניין 24.8.15

פרוטוקול ועדת תמיכות

ישיבה שלא מן המניין 25.1.2016

ישיבה מן המניין 25.1.2016

ישיבה שלא מן המניין 22.2.2016

ישיבה מן המניין 22.2.2016

ישיבה מן המניין 25.1.16

ישיבה שלא מן המניין 25.1.16

פרוטוקול ישיבת מועצה - 21.12.2015

דיווח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2015

ישיבה שלא מן המניין 30.11.15

ישיבה מן המניין 16.11.15

ישיבה שלא מן המניין 26.10.15

ישיבה מן המניין 26.10.15

ישיבה מן המניין 7.9.15

ישיבה שלא מן המניין 7.9.15

ישיבה מיוחדת 20.7.2015

ישיבה מן המניין 20.7.2015

ישיבה שלא מן המניין 20.7.2015

ישיבה מן המניין 13.7.2015

ישיבה מן המניין 15.6.2015

ישיבה מן המניין 25.5.2015

ישיבה שלא מן המניין 13.4.2015

ישיבה מן המניין 16.3.2015

ישיבה שלא מן המניין 16.3.2015

ישיבה מן המניין 23.2.2015

ישיבה מן המניין 16.2.2015

ישיבה שלא מן המניין 16.2.2015

ישיבה שלא מן המניין 26.1.2015

ישיבה מן המניין 12.1.2015

ישיבה שלא מן המניין 12.1.2015

ישיבה מיוחדת 5.1.2015

ישיבה שלא מן המניין 5.1.2015

ישיבה שלא מן המניין 29.12.2014

ישיבה שלא מן המניין 17.11.2014

ישיבה מן המניין 17.11.2014

ישיבה שלא מן המניין 20.10.2014

ישיבה מיוחדת 22.9.2014

ישיבה מן המניין 22.9.2014

ישיבה שלא מן המניין 7.9.2014

ישיבה שלא מן המניין 11.8.2014

ישיבה מן המניין 11.8.2014

ישיבה טלפונית 29.7.2014

ישיבה שלא מן המניין 30.6.2014

ישיבה שלא מן המניין 16.6.2014

ישיבה מן המניין 16.6.2014

ישיבה שלא מן המניין 26.5.2014

ישיבה שלא מן המניין 19.5.2014

ישיבה שלא מן המניין 13.4.2014

ישיבה שלא מן המניין 7.4.2014

ישיבה מן המניין 7.4.2014

ישיבה שלא מן המניין 10.3.2014

ישיבה שלא מן המניין 10.2.2014

ישיבה מן המניין 10.2.2014

ישיבה שלא מן המניין 13.1.2014

ישיבה מן המניין 13.1.2014

ישיבה מן המניין 9.12.2013

ישיבה שלא מן המניין 28.11.2014

ישיבה מן המניין 28.11.2013

ישיבה מן המניין 25.11.2013

פרוטוקולים ועדות המועצה

ישיבת ועדת בטחון, 3.5.2015

ישיבת ועדת בטחון, 11.1.2015

ישיבת ועדת בטחון, 2.11.2014

ישיבת ועדת בטחון, 7.9.2014

ישיבת ועדת בטחון, 3.8.2014

ישיבת ועדת חינוך, 26.4.2015

ישיבת ועדת חינוך, 6.8.2014

ישיבת ועדת הנצחת זכרם של נרצחי טרור, 2.10.2014

ישיבת ועדת בטיחות בדרכים, 30.9.2014

ישיבת ועדת הגנת הסביבה, 1.3.2015

ישיבת ועדת הגנת הסביבה, 1.2.2015

ישיבת ועדת הגנת הסביבה, 17.11.2014

ישיבת ועדת הגנת הסביבה, 26.8.2014

ישיבת ועדת מיגור אלכוהול וסמים, 15.2.2015

ישיבת ועדת מיגור אלכוהול וסמים, 5.10.2014

ישיבת ועדת מיגור אלכוהול וסמים, 24.8.2014

ישיבת ועדת רווחה, 17.11.2014

ישיבת ועדת שימור ושמות, 17.7.2015

ישיבת ועדת שימור ושמות, 10.2.2015

ישיבת ועדת שימור ושמות, 2.12.2014

ישיבת ועדת שימור ושמות, 2.10.2014

ישיבת ועדת ביקורת, 1.12.2014

ישיבת ועדת ביקורת, 3.8.2014