דרושים/ות

לצורך הגשת מועמדות יש להוריד את טופס שאלון-בקשה למשרה פנויה, למלאו ולשלוח אותו למשרדי המועצה. תודה ובהצלחה.

מנהל/ת תפעול מים וביוב

מנהל/ת תפעול מים וביוב

שאלון-בקשה למשרה פנויה

שאלון-בקשה למשרה פנויה