תקציבים

תקציבי המועצה המאושרים לשנים 2007 - 2016

תקציב 2016

תקציב 2014

תקציב 2013

תקציב 2012

תקציב 2011

תקציב 2010

תקציב 2009

תקציב 2008

תקציב 2007