צווי המיסים

צווי המיסים של המועצה לשנים 2007 - 2016

בקשה חריגה בארנונה לשנת 2017

צו ארנונה לשנת 2017 - קביעת שיטת חישוב

צו ארנונה גבעת עדה 2016

צו ארנונה בנימינה 2016

סיווגים ותעריפים, ארנונה לשנת 2016

צו מיסים בנימינה 2015

צו מיסים גבעת עדה 2015‎

אישור חריג להטלת ארנונה

צווי הארנונה לבנימינה ולגבעת עדה לשנת 2015

אישור חריג להטלת ארנונה 2014

צו המיסים לשנת 2014 בנימינה

צו המיסים לשנת 2014 גבעת עדה

צו המיסים לשנת 2013 גבעת עדה, בנימינה

צו המיסים לשנת 2012

צו המיסים לשנת 2011 בנימינה

צו המיסים לשנת 2011 גבעת עדה

צו המיסים לשנת 2010 בנימינה

צו המיסים לשנת 2010 גבעת עדה

צו המיסים לשנת 2009

צו המיסים לשנת 2008

צו המיסים לשנת 2007