ועדות המועצה

ועדת חירום וביטחון, בראשות חבר המועצה אבירם שהרבני

ועדת הקצאות בראשות מזכירת המועצה מירי גרוס

ועדת חינוך, בראשות חברת המועצה ניבה בגין בן-ארי

ועדת ביטחון בדרכים, בראשות חבר המועצה שלומי סלמה

ועדת שימור ושמות, בראשות חבר המועצה זיו רכלבסקי

ועדת הנצחת נרצחי הטרור, בראשות חבר המועצה יוסי רן

ועדת מאבק בסמים ואלכוהול, בראשות חברת המועצה אפרת מזרחי

ועדת מיגור האלימות, בראשות חבר המועצה שלומי סלמה

ועדת ביקורת, בראשות חבר המועצה רם פיין

ועדת רווחה, בראשות חבר המועצה עופר צדקה

ועדת הגנת הסביבה, בראשות חבר המועצה עופר צדקה

הוועדה החקלאית, בראשות יחיעם אלטשולר

ועדת ערר לארנונה, בראשות אבי סלומון

ועדת תמיכות, בראשות גזבר המועצה צור אוריון

ועדת הנחות, בראשות מנהלת מחלקת הגבייה ליקי ורדי

ועדת מכרזים, בראשות חבר המועצה זיו רכלבסקי