מכרזים

מכרזים פומביים חדשים

מכרז פומבי 3/17 - עבודות שיפוץ אולמות ספורט של מפעל הפיס

מכרז פומבי 02/17 - מתן שירותי קריאת מדי מים

מכרז 3-16, מכרז 5-16

מכרז לרכישת מדי מים

מכרז לרכישת מדי מים

מכרז - דרוש\ה מנהל\ת לשכת ראש הרשות

דחיית מועד הגשת הצעות מכרז עבודות עפר 2-16

דחיית מועד הגשת הצעות מכרז עבודות עפר 2-16

מכרז פומבי לביצוע עבודות עפר

מכרז פומבי לביצוע עבודות עפר

טופס פתיחת ספק חדש ‎

טופס פתיחת ספק חדש ‎

מכרז מנהל מדור גינון

מכרז פומבי - לשיפוץ בריכת השחיה העירונית

מכרז פומבי - לשיפוץ בריכת השחיה העירונית

מכרזי כח אדם

פסיכולוג/ית חינוכי/ת

מנהל/ת תפעול מים וביוב

מנהל/ת ספרייה

עוזר/ת למהנדס המועצה ורכז/ת נגישות

מכרז פומבי עבור השכרת מקלטים

מכרז השכרת מקלטים

מכרז פומבי עבור עבודות גינון

מכרז גינון דחיית מועד הגשת הצעות

מכרז לעבודות גינון מועצה מקומית בנימינה גבעדת עדה

פניה לקבלת הצעות למכרז לעבודות גינון מועצה מקומית בנימינה גבעת עדה

הזמנה לקבלת הצעות - שירותי אבטחת אישים

מכרז שירותי אבטחה

הזמנה להצטרפות לרשימת קבלנים

הזמנה להצטרפות לרשימת קבלנים

בקשת הצטרפות לרשימות הספקים/ הקבלנים

בקשת הצטרפות לרשימות הספקים/ הקבלנים