הסעות תלמידים תשע"ו

להורי תלמידי אורט בנימינה היקרים שלום,

 

לקראת פתיחת שנת הלימודים הבאה עלינו לטובה, שנת תשע"ו, אנו שמחים לברך אתכם ולהציג בפניכם את הסדרי הסעת התלמידים אשר יעמדו לרשותם במהלך שנת הלימודים. גם השנה אנו מארגנים מערך הסעות העומד ברמה גבוהה של יעילות ובטיחות.

 

לרשות התלמידים המעוניינים, יעמדו אוטובוסים חדישים במגוון נקודות איסוף ופיזור. מערך ההסעות יכלול איסוף תלמידים בבוקר ובתום יום הלימודים בימים א'-ה' שלושה פיזורים, ביום ו' שני פיזורים.

 

כחלק מארגון מערך ההסעות ובשונה מהנחיות משרד החינוך, אנו סבורים כי תלמיד הוא תלמיד הוא תלמיד, ומערך ההסעות יהיה שווה לכל נפש ויעמוד לרשות כל תלמיד בבנימינה - גבעת עדה לרבות תלמידים אשר "אינם זכאים" להסעה ע"פ חוזר מנכ"ל משרד החינוך (כך לדוגמה, ע"פ משרד החינוך, תלמידי כיתות יא'-יב' אינם זכאים להסעות כלל, ומספר הפיזורים לזכאים מוגבל עד פעמיים).

 
להורדת טופס בקשה להנחה, אנא ראו בתחתית עמוד זה. תודה. 

למחיר הבסיס ילווה מדרג הנחות למשפחות להם יותר מתלמיד אחד בביה"ס. כמו כן, תוקם ועדת הנחות סוציו-כלכלית, אשר תבחן בקשות פרטניות.

 

לנרשמים בהרשמה מוקדמת בין התאריכים 2-31/8/2015 תינתן הנחה בהתאם למפורט.

אנא שימו לב כי החל מתאריך 1.9.15 תותר הנסיעה רק לבעלי כרטיס תלמיד להסעות.

 

השתתפות הורים בעלות ההסעה וההנחות ע"פ הפירוט הבא:

 

ילד ראשון:

המחיר לשנת הלימודים תשע"ו - 1,228 ש"ח.       

המחיר ברישום מוקדם בלבד – 995 ש"ח.

 

ילד שני מאותה משפחה:

המחיר לשנת הלימודים תשע"ו - 1,106 ש"ח.       

המחיר ברישום מוקדם בלבד – 895 ש"ח.

 

ילד שלישי מאותה משפחה:

המחיר לשנת הלימודים תשע"ו - 995 ש"ח.          

המחיר ברישום מוקדם בלבד – 806 ש"ח.

 

ילד רביעי מאותה משפחה והלאה – חינם.

 

יתרת העלות תמומן ע"י המועצה ומשרד החינוך (בהתאם לקריטריונים של המשרד לזכאות).

 

לנוחות ההורים, בתקופת הרישום יתוגברו שעות קבלת הקהל והמענה הטלפוני. להלן מועדי ודרכי התשלום והפקת כרטיסי תלמיד להסעות:

 

תשלום טלפוני באמצעות כרטיס אשראי:

ניתן לשלם בתשלום אחד ללא ריבית או עד 18 תשלומים בעסקת קרדיט.

תשלום טלפוני יתאפשר במועדים ובמספרי הטלפון הבאים: 

ימים א-ה בשעות: 8:30-12:30 בטלפון: 04-6186424 (חיה)

ימים א-ה בשעות: 14:00-16:30 בטלפון: 04-6186415 (חיה)

 

תשלום בצ'קים:

ניתן לשלם גם באמצעות  המחאות (שקים) – עד 10 שקים, האחרון שבהם ליוני 2016. 

 

מועדי קבלת קהל

בבנימינה בימים א-ה, בין השעות 8:30-13:00 במשרדי מח' הגביה בקרוואן שליד בית הכנסת, ובין השעות 15:00-17:30 במשרדי מח' הגביה בבניין המועצה.

בגבעת עדה בימים א', ג', ה', בין השעות 8:30-13:00 במזכירות המועצה בגבעת עדה.

 

ועדת הנחות 

הורים המעוניינים בהנחה נוספת (מעבר להנחה הניתנת בגין מספר ילדים מאותה משפחה) מתבקשים לפנות בכתב, על גבי טופס הבקשה בלבד, ולצרף את המסמכים הרלוונטיים – ראו פירוט בסעיף הקריטריונים בהמשך.

את הפניות יש להעביר עד לתאריך 31/8/15 לניצן במסירה ידנית (לשכה המועצה - קרן היסוד 3 בנימינה או בפקס 04-6288253 או בדוא"ל nitsan@bin-ada.co.il. באחריות מגישי הבקשות לוודא בטלפון 04-6186402 שכל החומר התקבל.

 

הקריטריונים למתן הנחות על בסיס סוציו-כלכלי

1. משפחות המוכרות ומטופלות ע"י מח' הרווחה ועפ"י המלצת מנהלת מח' הרווחה יקבלו הנחה:

ילד ראשון – עד 50%  הנחה.

ילד שני ומעלה – עד  70% הנחה.

יש לצרף אישור ממחלקת רווחה.

2. בעיות רפואיות קשות במשפחה על סמך הצגת אישורים רפואיים.

3. בעיות כלכליות/מקבלי גמלאות שונות שאינם מטופלים ע"י מח' הרווחה יקבלו הנחה עפ"י הצגת תלושי שכר לפי טבלת הנחות.

4. מקרים מיוחדים עפ"י שיקול דעת הוועדה.

 

הנפקת כרטיסי תלמיד להסעות תתבצע עם הצגת הקבלה עבור תשלום ההסעות ומסירת תמונת פספורט עדכנית של התלמיד במשרדי המועצה.

בבנימינה במשרדי מח' החינוך בימים א'-ה'  בשעות 8:00-16:00 ובימי ג' גם בשעות 16:00-18:30.

בגבעת עדה במזכירות השלוחה בימים א', ג', ה' בשעות 8.30-13.00.

 

בברכת חופשה נעימה ובטוחה,

מוניק ווקנין, מנהלת אגף חק"ר (חינוך, קהילה, רווחה)  /  רונית שירום, רכזת הסעות

 

טופס הגשת בקשה להנחה

טופס הגשת בקשה להנחה