הודעה לכל התושבים והמתכננים במרחב הוועדה השומרון

בתחילת שנת 2016 , תיכנס לתוקפה , חלקה השני של הרפורמה בחוק התכנון והבניה – במסגרת תיקון 101 לחוק , הרישוי מקוון.

הוועדה השומרון הצטרפה לפיילוט של מנהל התכנון בנוגע לרישוי המקוון , כבר לפני כ- 3 שנים.

כדי להמשיך ולהוביל , בהמשך לרוח הרפורמה , להיות שקופים ולתת את השירות הטוב ביותר , נתחיל ב- 01/01/2016 , בקבלת בקשות בצורה מקוונת , לרבות בקשות למידע לזכויות הבניה הקיימות , באתר משרד האוצר – לרישוי זמין .

http://bonim.pnim.gov.il/News/Pages/AprovedReformDesign.aspx

החל מהמועד הנ"ל , לא יתקבלו יותר בקשות , בצורה הישנה , הידנית.

בכל שאלה ניתן לפנות למרכז התמיכה:
02-6293367 בימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:00
לאחר שעות המענה הטלפוני ניתן לשלוח דוא"ל עם פרטי התקשרות - ויחזרו אליכם.        support.rishuy@moin.gov.il

כדי לפתוח בקשה ולשלם את האגרות לפתיחת בקשה , וכל התשלומים הנדרשים , יש לפנות לוועדה ולקבל שוברים ולשלם אותם כמקודם.

בכבוד רב

הוועדה לתכנון ובניה השומרון