החלטת ישיבת ועדת משנה להתנגדויות- ש/1359/א

החלטת ישיבת ועדת משנה להתנגדויות- ש/1359/א

החלטת ישיבת ועדת משנה להתנגדויות- ש/1359/א