זכויות עובדים זרים

זכויות עובדים זרים
מאת: בצלאל שרון
העסקת עובדים זרים במדינת ישראל הולכת וגוברת בשנים האחרונות בעיקר בתחום הסיעודי וזאת מסיבות שונות. העיקריות שבהן הם חקיקת חוק הסיעוד והשתתפות המדינה דרך ביטוח לאומי בשכר לעובדים.
 
עובד זר זכאי לכל התנאים שזכאי עובד במדינת ישראל עפ"י חוקת העבודה, צווי הרחבה, ופסיקות בתי המשפט. ישנם תנאים מסוימים שאופייניים לעובד זר, כמו מגורים הולמים שמחויב המעסיק לספק לו כמצוין בחוק . מעסיק זכאי לנכות משכרו של העובד החזר הוצאות עבור מגורים והוצאות נלוות לשימוש במגורים כמו חשמל, מים וארנונה .
 
הסכום המקסימלי המותר לניכוי בשנת 2019 באזור ת"א 237 ₪ לחודש, בחיפה 158.45 ₪ לחודש , הוצאות נלוות הסכום המקסימלי 80.23 ₪ לחודש, ומדובר על דירה שהינה בבעלות המעסיק.
 
דברים נוספים ייחודים לעובדים זרים איסור החזקת דרכון של עובד זר.
 
מעסיק של עובד זר מחויב להתקשר עם עובד זר בהסכם עבודה כתוב המפרט את תנאי העסקת העובד בשפה המובנת לו, אי חתימה על הסכם עבודה עם עובד זר היא עברה פלילית.
 
״ חוק עובדים זרים תשנ"א 1991 סעיף 1 ג "
העונש על עברה זו מאסר וקנס של אלפי שקלים.
 
הניכויים המותרים משכרו של העובד הזר בנוסף למפורט הם כדלקמן:
חלקו של העובד בביטוח הפנסיוני6% בתנאי שהסכומים מנוכים ומעוברים לקרן פנסיה קופת גמל או ביטוח מנהלים.
לגבי מס הכנסה רצוי לברר אם זה רלוונטי לגביו.
 
מעסיק רשאי גם לנכות מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי לא יותר מ 136.63 ₪ .
 
במקרה של פיטורין, חופשה, הבראה, פנסיה וכל דבר שחל על עובד במדינת ישראל חל גם על עובד זר.
 
אלו הן הזכויות העיקריות לידיעת מעסיקי עובדים זרים ובני משפחותיהם .פרסום זה לא מכיל את כל הזכיות והחובות של עובדים זרים ואת מכלול העסקתם אבל כמו שצוין אלו העיקריות שבהן.
 
לפרטים נוספים ומידע ניתן לפנות לסניפי שי"ל בבנימינה וגבעת עדה , טל' 04-6186449 בימי א' 15:00 – 17:00 .