כמה זמן הפסקה חייב המעסיק לאפשר לעובדיו

כמה זמן הפסקה חייב המעסיק לאפשר לעובדיו
מנהל ש.י.ל בנימינה גבעת עדה- בצלאל שרון
על פי החוק זכאים העובדים להפסקות בעבודה בהתאם לאורך יום העבודה, שבוע עבודה וסוג העבודה.
בלי קשר מחויבים המעסיקים לאפשר לעובד הפסקות לצורך שירותים או תפילה.
 
יש לתת הפסקה לעובדים המועסקים בעבודות כפים לפחות שש שעות ביום. לאלה שאינם עובדי כפיים הפסקות ינתנו במידה והם עובדים שמונה שעות או יותר.
 
חשוב להדגיש כי מתן ההפסקה חובה של המעביד והעובד לא יכול לוותר על כך.
לציין כי למעסיק הזכות לקבוע את שעות העבודה וההפסקות על פי שיקול דעתו. בנוסף המעסיק רשאי להחליט על הפסקות מעבר לאלו הקבועות בחוק.
 
סעיף 20 בחוק שעות עבודה ומנוחה קובע, כי יש לתת לעובד הפסקה למנוחה וארוחה למשך 45 דקות לפחות, ובערב חג לשלושים דקות לפחות.
 
במסגרת זמן ההפסקה חייבת להכלל הפסקה רצופה אחת של שלושים דקות לפחות. כמו כן, מותר לצאת מקום העבודה בעת ההפסקה אלא אם נוכחות העובד הכרחית על פי דרישת המעסיק.
 
זמן ההפסקה אינו מהוה חלק משעות העבודה כלומר העובד אינו זכאי לתשלום במהלך ההפסקה.
למרות האמור ישנם מעסיקים מתוקף הסכם קיבוצי או אישי שכוללים תשלום בעת ההפסקה. נדגיש כי עובד בעבודת כפיים זכאי להפסקה של 45 דקות ביום עבודה של שש שעות ויותר.
 
נגד מעסיק שמפר הוראות אלו ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
לפרטים נוספים ומידע ניתן לפנות לסניפי שי"ל בבנימינה וגבעת עדה , טל' 04-6186449 בימי א' 15:00 – 17:00 .