חוזה אישי בעבודה מול הסכם קיבוצי

חוזה אישי בעבודה מול הסכם קיבוצי –
מאת מנהל ש.י. ל בנימינה גבעת עדה, בצלאל שרון
בעולם העבודה מקובלים שני סוגים של הסכמים כתובים: הסכם אישי והסכם קיבוצי.
נפרט כל הסכם ואת היתרונות והחסרונות.
בראשית הדברים צריך לומר כי היום קיים חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), בו המעביד חייב למסור לעובד הודעה בכתב על תנאי העסקתו, דבר שלא היה קיים בעבר. מעסיקים רבים מעדיפים למרות החוק לקיים חוזה אישי ולפרט דברים נוספים שאינם כתובים בהודעה לעובד, כגון מניעת תחרות, שמירת סודיות העסק הרעת תנאי עבודה
מאת :מנהל ש.י.ל בנימינה גבעת עדה, בצלאל שרון
המושג הרעת תנאי עבודה הוא מושג משפטי המעוגן בחוקת העבודה.
משמעות המושג הוא: כאשר מעסיק מבצע או אמור לבצע שינוי בתנאי ההעסקה של העובד באופן חד צדדי וללא הסכמת העובד. לאור שינוי זה נוצרת עילה להתפטרות העובד כדין מפוטר.
 
חוקת העבודה מתייחסת לכך בסעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורין תשכ"ג 1963 .
הסעיף קובע כי עובד רשאי להתפטר מעבודתו כדין מפוטר, וזאת כאשר נוצרה ״הרעה מוחשית בתנאי עבודתו, או בנסיבות שבהן לא ניתן לדרוש ממנו לעבוד״. כדי שהעובד יוכל לתבוע בבית הדין, חייב להכריז ורצוי בהודעה בכתב למעסיק על ההרעה, להביע את התנגדותו ולבקש מהמעסיק לתקן את הדבר . כמו-כן להודיע על כוונתו להתפטר כדין מפוטר על פי החוק במידה והדבר יתממש. ללא הודעה כזאת יהיה קושי בהגשת תביעה לבית הדין באם המעסיק יסרב.
הנסיבות בהם רואים הרעת תנאי עבודה עפ"י פסיקות שהיו כדלקמן: ראשית הפחתה בתנאי שכר ללא הסכמת העובד, שינוי בשעות ובמקום העבודה, מצב בריאותי ושינוי במעמד או בדירוג.
כמובן כל טענה צריכה לעמוד במבחן ההיגיון והסבירות והוכחת הנזק שנגרם לעובד. על כן לא כל דבר שנראה לעובד כהרעת תנאים היא אכן כך.
 
יש למעסיק את החופש לבצע שינויים במקום העבודה, לפי הנסיבות המשתנות וההכרחיות לקיום העסק, אבל בהתאם לקריטריונים שנקבעו בחוק, בפסיקותיו של בית המשפט ובהסכמה, ולא באופן חד צדדי תוך פגיעה בזכויות של העובד.
לפרטים נוספים ומידע ניתן לפנות לסניפי שי"ל בבנימינה וגבעת עדה , טל' 04-6186449 בימי א' 15:00 – 17:00 .