העסקת עוזרות בית

העסקת עוזרות בית
מאת: מנהל ש.י.ל בנימינה גבעת עדה, בצלאל שרון
לעיתים קרובות אנו נדרשים לשאלות מעוזרות בית והן ממעסיקיהם, בדבר זכויות המגיעות מתוקף החוק לעוזרות בית . החוק לא תמיד ברור עד הסוף וכן חישובי הזכויות נראות מסובכות וקשות להבנה, על כן ננסה לעשות סדר במידע.
 
ראשית לעוזרות הבית זכויות כמו לכל עובד במדינת ישראל, וזה כולל עובדים זרים. כל אלה חוסים במסגרת חוקת העבודה, צווי הרחבה ופסיקות בתי משפט.
 
הדבר הראשון הוא הזכות לשכר מינימום שעומד כיום על סך של 29.12 ₪ לשעה. ידוע לכל , כי השכר לעוזרות בית הוא כמקובל בשוק ואף יותר.
 
דבר חשוב ביותר הוא התשלום לביטוח לאומי שמבטח את המעסיק לא פחות מעוזרת הבית, ואם לא משלמים עלול המעסיק להיות נתבע בסכומים גדולים ביותר במקרים שבו יש צורך ביטוחי.
 
התשלום לביטוח לאומי על פי פנקס חודשי שמונפק ע"י המוסד לביטוח לאומי , התשלום עומד כיום על 7.25% , כאשר המעסיק משלם 5.25% והעובד/ת 2% .
 
ידוע שמעסיקים רבים משלמים את החלק של העוזרת למרות שלא חייבים.
זכויות נוספות המגיעות לעובד/ת פנסיית חובה מתוקף צו הרחבה מ 2008 . התשלום לפנסיה הינו 18.50% מהשכר, כאשר המעביד/ה משלם 12.50% והעובד/ת 6% , ואפשר לשלם זאת בסוכנויות הביטוח העוסקות בביטוח פנסיוני. בתשלום זה מגולמות גם זכויות פיצויי פיטורין חלקיים וניתן להוסיף עוד 2.1/3% כדי להשלים לפיצויי פיטורין מלאים.
 
עוד זכויות הם דמי הבראה המשלמים אחת לשנה עפ"י הנוסחה כדלקמן :
מס' שעות שבועיות X 378 ₪ (יום הבראה) X ותק (לפי טבלה ) וכל זה מחולק לפי 42 שעות שבועיות במשק.
זכות נוספת הם ימי חופשת מחלה כפוף לאישור רפואי ורק בימי ההעסקה בפועל לפי טבלת זכאות. כמו כן מגיעה חופשה שנתית במידה והעובד/ת דורשים זאת, יש לאפשר חופש בפועל. במידה ומסכימים על תשלום החופשה , החישוב הינו : עד 75 ימי עבודה בשנה יש לשלם 4% מהשכר השנתי .
 
מומלץ למעסיקי/ות לשלם את כל הזכויות , בכדי להימנע מתביעות משפטיות מיותרות.
לפרטים נוספים ומידע ניתן לפנות לסניפי שי"ל בבנימינה וגבעת עדה , טל' 04-6186449 בימי א' 15:00 – 17:00 .