רשימת קיצורי מקלדת

תכנית מתאר בנימינה

תכנית המתאר קובעת את מדיניות התכנון הכללית לישוב עד לשנת היעד.
  • מגדירה באופן כללי את השימושים באזורים השונים של הישוב וקובעת את הכללים למימוש הזכויות הניתנות בה במסגרת תכנית מפורטת.
  • בוחנת את הסוגיות התכנוניות בקונטקסט אזורי רחב ובהתייחס למדרג התכניות הארציות, המחוזיות והמקומיות.
לצפייה בתכנית המתאר אנא פתחו את הקובץ המצורף
 

להורדת הקובץ כמצגת 

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
תכנית מתאר חלופה נבחרת בנימינה