היערכות בחירום - הנחיות לתושבי בנימינה וגבעת עדה

היערכות קשישים לחירום:

הקשישים זקוקים לסיוע תוך התחשבות במאפייני האיום ובצרכים הייחודיים שלהם.
הם בעלי ניסיון ויכולים לסייע לעצמם ולשוהים בסביבתם.
 
יש קשישים עצמאים המסוגלים לבצע יותר פעולות, ולעומתם אחרים המוגבלים בפעולותיהם ובהבנתם את המצב ולכן יש לנהוג על-פי העקרונות המובאים להלן בהתחשב ביכולותיו ובמגבלותיו של הקשיש.
 
 
בהשתתפות:
לוח זמנים:
לפרטים:
יצירת קשר:
קבצים קשורים: