היערכות בחירום - הנחיות לתושבי בנימינה וגבעת עדה

ערכת המגן:

ערכת המגן אישית ומותאמת לכל תושב על פי גילו, מבנה פניו ומצבו הבריאותי.
אין להעבירה מאדם לאדם!
 

באחריותך לשמור על הערכה ועל אחסונה לפי ההנחיות האלה:

 
על פי תקנות ההתגוננות האזרחית (ערכות מגן):
אין לפתוח את ערכת המגן ללא הנחיה מפורשת מפיקוד העורף.
יש להחזיקה במקום מוצל, קריר ויבש.
יש לאחסנה במקום רחוק מהישג ידם של ילדים.
יש לאחסנה במקום מוגן מבעלי חיים.
בהשתתפות:
לוח זמנים:
לפרטים:
יצירת קשר:
קבצים קשורים: