הנחה למשרתים בשירות מילואים פעיל

הנחה למשרתים בשירות מילואים פעיל

בהתאם לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג-1993 ולהחלטת מועצת העירייה, המשרת או המשרתת בשירות מילואים פעיל יהיו זכאים להנחה בגובה 5% מחיוב הארנונה.
 
לעניין זה, "חייל מילואים פעיל" הנו חייל (או חיילת) מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, המחזיקים בתעודת משרת מילואים פעיל תקפה שניתנה לו ע"י צבא הגנה לישראל או באישור תקף שניתן לו ע"י צבא הגנה לישראל על שירות מילואים פעיל.
 
ההנחה תינתן מיום 1/01/2019 לתקופה מקסימלית בת שלוש שנים, בהתאם לתוקף התעודה, ותתעדכן אוטומטית בחשבון הארנונה השנתי שלכם, עד לפקיעת תוקף התעודה או האישור שהועברו. לאחר מכן עליכם להעביר אישור או תעודה תקפים חדשים.
 
אז איך מקבלים את ההנחה?
כדי לקבל את ההנחה צריך פשוט לשלוח אלינו את האישורים הנדרשים (צה"ל הוא הגוף היחיד הרשאי להפיק התעודה המזכה בהנחה)

ולמלא את הטופס המצורף

 
אם אין בידך תעודת משרת מילואים פעיל תקפה, יש לפנות למוקד המילואים של צה"ל בטלפון
03-6553655.
 
את האישורים מומלץ להעביר אלינו בדוא"ל:
 
lilki@bin-ada.co.il 
 
פקס – 04-6371662