תקציב המועצה לשנת 2019

מליאת מועצת בנימינה-גבעת עדה אישרה ברוב גדול את תקציב המועצה לשנת 2019

מליאת מועצת בנימינה-גבעת עדה אישרה השבוע (יום ב', 21.1.19) את תקציב המועצה לשנת 2019. מסגרת הצעת התקציב לשנת 2019, כפי שאושרה, מסתכמת לכ- 99.3 מיליון ₪. גידול בסך של כ-3 מיליון ₪ (כ- 3%) ביחס למסגרת התקציב לשנת 2018. כ 70% מתקציב המועצה מקורו בהכנסות עצמיות. 30% ממשרדי הממשלה השונים. וכ- 36% מהכנסות המועצה מקורן בגביית ארנונה. המועצה המדורגת סוציואקונומי 8 - אינה זוכה לתמיכות ממשלתיות רבות.
 
גזבר המועצה, צור אוריון ציין בישיבת המליאה כי "הצעת התקציב לשנת 2019 נבנתה בהתאם לצרכים הנדרשים למתן כלל השרותים הנדרשים לתושבי הרשות ובכפוף לשמירה על חוסנה הפיננסי של המועצה בהמשך לתכנית ההתיעלות. במהלך העבודה על בניית הצעת התקציב, התקיימו ישיבות עם מנהלי מחלקות ואגפים ובעלי תפקידים נוספים במועצה, אשר שותפו והציגו את הצרכים הנדרשים לפעילותם.
 
כמוכן לאור האילוצים התקציביים ולאחר מאמץ להיענות ככל האפשר לדרישות השונות של אגפי ומחלקות המועצה, נערכו להצעת התקציב עדכונים אשר מחד תואמים את מגבלות התקציב, ובכפוף לתכנית ההתייעלות. כזכור, אחת מאבני הדרך לעמידה בתכנית ההתייעלות הינה סיום שנת 2018 ללא גירעון.
 
בשנת 2018 הסתיימה תכנית ההתייעלות והמועצה צפויה לסיים את השנה באיזון ולעמוד ביעד תכנית ההתייעלות לשנת 2018, זו השנה הרביעית ברציפות !
 
הישג חשוב זה שהושג במאמצי התייעלות ותכנון מוקפד שהניחו את המועצה על פסי יציבות ממנה היא צפויה להמריא בשנים הקרובות. בחמש השנים האחרונות גדל היקף התקציב בשיעור של כ-21% שמהווים יותר מ-17 מיליון ₪. הצעת התקציב לשנת 2019 הוכנה ע"י גזבר המועצה בשיתוף צוות המועצה והמנהלים והוצגה גם לחברי המליאה במהלך חודש דצמבר.
 
תקציב זה עומד ביעדי המועצה. בתוך כך נמצא כי תקציב המועצה לשנת 2019 יכלול הגדלת המשאבים לטובת חינך וקהילה ואחזקת תשתיות המים והביוב תוך שמירה על תקציבי הניקיון ,התברואה, הגינון ואיכות הסביבה.
 
איתי ויסברג ראש המועצה סיכם ואמר כי "תקציב שנת 2019 משקף את יעדינו, לרבות הבראת המועצה וחיזוק איתנותה הפיננסית. אני מודה לחברי המליאה על האמון הרב ומשוכנע כי התקציב לשנה הבאה יסייע לנו לשמור על רצף העשייה ותנופת העשייה לטובת התושבים".
 

לצפייה בהצעת תקציב 2019