הרישום לגני הילדים ולכיתות א'

נרשמים מהבית בקליק

הרישום לגני הילדים וכיתות א' יתבצע דרך אתר המועצה בין התאריכים:  7 ינואר– 27 ינואר 2019 

לצפייה באגרת הרישום לגני הילדים

לצפייה באגרת הרישום לכיתות א'

 
בברכת הצלחה 
אגף החינוך 
 

לאתר הרישום