נערכים לחירום

ראש המועצה איתי ויסברג כינס הבוקר את ועדת מל"ח (משק לשעת חירום).
 
קב"ט המועצה זהר מאיר סקר את מכלולי החירום השונים והכנות נדרשות לתרגול בחודש הקרוב. ראש המועצה ציין: "כי מוטלת עלינו החובה, לשמור על רמת מוכנות גבוהה ביותר, והתרגול הוא חלק ממכלול פעולות נוסף בו אנו מבצעים באופן קבוע בדיקות כשירות של האמצעים לשעת חירום".