התייעלות אנרגטית בתאורת הרחובות

המועצה מקדמת התייעלות אנרגטית בתאורת הרחובות במושבות
 
המהלך יביא לחיסכון של כחצי מיליון ש"ח בהוצאות המועצה מדי שנה
 
המועצה המקומית בנימינה-גבעת עדה פועלת בחודשים האחרונים לקדם תכנית התייעלות אנרגטית במאור הרחובות במושבות.
 
מטרת תכנית זו, תביא להשגת ארבעה יעדים מרכזיים: ניצול מושכל של משאבי אנרגיה טבעיים, הפחתת השימוש באנרגיה קונבנציונאלית, שמירה על איכות הסביבה וחיסכון בהוצאות המועצה, הנאמד בכחצי מיליון ₪ מדי שנה.
 
מניתוח שביצעה המועצה, נמצא כי עלויות מאור הרחובות במושבות הינו כ-65% מסך הוצאות החשמל השנתיות שלה וכי המדובר בכמיליון ₪ בכל אחת משלוש השנים ב-2019, יצוין, צפויה עליה בתעריפי החשמל לקילו-וואט.
 
בעקבות המלצות חברת "א.פ.ר הנדסה וניהול פרויקטים", שביצעה סקר מאור רחובות במועצה במהלך שנה שעברה, תכלול התכנית שדרוג מערכת תאורת החוץ במושבות ומעבר מנורות ליבון בזבזניות לנורות חסכוניות מסוג LED. בנוסף, במרכזיות התאורה יותקנו גופי תאורה חדשים, שעון אסטרונומי, מערכות לעמעום תאורה ומשנקים, לטובת תפעול יעיל וחסכוני של כ 2,700 גופי תאורה במושבות.
 
על-פי המתווה המתגבש תתבצע התכנית כמיזם כלכלי ארוך טווח משמע: יציאה למכרז ולאחריו התקשרות עם חברת חיצונית, אשר תהיה אחראית על יישום הפרויקט, מתחילתו ועד לסופו, בפיקוח הגורמים המקצועיים במועצה עם התחייבות לחסכון לתקופה של 7 שנים .
 
במסגרת המכרז יפורטו התנאים וההתחייבויות מצד החברה המבצעת, לרבות שיפור ברמת התאורה הקיימת ברחובות, הפחתת צריכת החשמל והשגת שיעור החיסכון הנדרש בהוצאות האנרגיה של המועצה.
 
כך לדוגמא, במידה והשיעור הנדרש לא יושג, תקזז המועצה מהתשלום לחברה המבצעת את ההפרש בחיסכון שלא הושג ו/או שלא עמד בחיסכון המינימלי שייקבע באותה שנה .
 
העלות הכוללת של הפרויקט, במסגרת תכנית ההתייעלות שמקדמת המועצה בתמיכת משרד הפנים, נאמדת בכ-5 מיליון ₪, בהסכם ל-7 שנים ובפריסת של 84 תשלומים ללא ריבית והצמדה.
 
לדברי איתי ויסברג, ראש המועצה המקומית בנימינה-גבעת עדה, "אנו חותרים כל העת להאיר את המושבות בבשורות חשובות ומשמעותיות. פרויקט ההתייעלות האנרגטית עונה על הקו המנחה שאנו מובילים ויוסיף ויחזק את החוסן הכלכלי של המועצה, לטובת המשך מתן סל שירותים איכותי ורחב לתושבים בנוסף לשיפור תשתיות החשמל".