הנדסה ופיתוח

מהנדסת | שרון פישמן | 04-6186410 | engineer@bin-ada.co.il
 
מזכירת מהנדס בת שבע פדידה | 04-6186408 | batsheva@bin-ada.co.il 
  
עוזר מהנדסת | נווה מתנה | 04-6186429 | navem@bin-ada.co.il
 
נעמי סלע | בודקת היתרים | טל' 04-6186429 | מייל handasa1@bin-ada.co.il  
 

שעות קבלת קהל ומענה טלפוני:

ימים א ד ה | 08:30-11:00 / 14:00-16:00
 
יום שלישי: 08:30-11:00 / 16:00-18:00
 
קבלת קהל למהנדסת המועצה, בתאום מראש.