רישום מוקדם לצורך התאמת נגישות

רישום מוקדם לצורך מתן התאמות נגישות
הנגשת מוסדות החינוך בהתאם לצרכים של תלמיד או הורה עם מוגבלות היא משימה בעלת חשיבות עליונה עבור כולנו.
כידוע לכם ביצוע התאמות והנגשות לתלמידים עם מוגבלות הינו תהליך אשר לוקח זמן. נכון הדבר במיוחד כאשר מדובר על התאמות הדורשות שינויים פיזיים במבנה כגון: התקנת מעלית, בניית כיתה אקוסטית וכד'.
כדי לאפשר לרשות זמן היערכות לביצוע ההתאמות, ולמנוע מצב שהתלמיד יתחיל את לימודיו בבית ספר שאינו מונגש לצרכיו – החוק וחוזר המנכ"ל של משרד החינוך קובעים אפשרות ל"רישום מוקדם" של מי שזקוק להתאמות.
הרישום המוקדם אפשרי החל מ 15 חודשים לפני תחילת הלימודים בפועל, הווי אומר בחודש יוני בשנה שלפני הרישום הרגיל ללימודים במוסד החינוך.
לדוגמא – אם תלמיד אמור להתחיל ללמוד בבית ספר בתאריך 01.09.2022, הוא רשאי להירשם לבית ספר החל מחודש יוני 2021, וזאת כאמור על מנת שהבעלות על בית הספר תוכל להתחיל בהליך ההנגשה הנדרש.
לשאלות ועזרה במילוי והגשת בקשה ניתן ליצור קשר עם רונית שירום רכזת נגישות.
טל' 04-6186416 מייל ronit@bin-ada.co.il