רכש ומכרזים

פרטי יצירת קשר:

 בלה אבי נתן חפץ מנהלת המחלקה bella@bin-ada.co.il
 
04-6186438 153--46186438
 
ימים א-ה 10:00-15:00
 
מחלקת רכש
04-6186438
shani@bin-ada.co.il
 
מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
טופס בקשת הצטרפות לספר ספקים 12.2016
2.
טופס ניגוד עניינים משרד הפנים
3.
טופס פתיחת ספק חדש