טפסי מחלקת גבייה

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים לשנת הכספים 2019
14/02/2019 00:00:00
2.
הנחה בארנונה למשרתים שרות מילואים פעיל
25/11/2018 00:00:00
3.
טופס הצהרה על נכס ריק
30/11/2017 00:00:00
4.
טופס הצטרפות לרשימת היועצים בהתאם לחוזר מנכ"ל 8/16
5.
בקשה לקבלת הנחה מארנונה כללית
6.
בקשה לקבלת הנחה בארנונה למחזיק שהוא נזקק
7.
הצהרה למבקש הנחה בארנונה
8.
טופס בקשה לגמר חשבון בעת מכירה או סיום שכירות בנכס
9.
טופס הצהרה על נכס בשיפוץ ריק
10.
טופס הרשאה להוראת קבע בבנק
11.
טופס הרשאה להוראת קבע בכרטיס אשראי
12.
טופס עדכון מספר נפשות לצרכן מים
13.
טופס שינוי שם המחזיק בנכס
14.
צו 2017 ג עדה חתום
15.
צו 2017 בנימינה חתום
16.
טופס פתיחת ספק