טפסי מחלקת רכש ומכרזים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
טופס הצטרפות לרשימת היועצים בהתאם לחוזר מנכ"ל 8/16
11/06/2018 00:00:00
2.
בקשה להצטרפות לספר ספקים
24/07/2017 00:00:00
3.
טופס ניגוד עניינים משרד הפנים
4.
טופס פתיחת ספק