ועדת מיגור אלכוהול וסמים

יו"ר הועדה: אביטל תבור, חברת מועצה
 
מנהלת אגף חק"ר, מוניק ווקנין
מנהלת מחלקת רווחה, ענת קציר
מנהל נוער, יאיר גרינברג
מנהל קרית חינוך, אשר מוצני
אפרת מזרחי, חברת מועצה
שניר שבתאי, חבר מועצה
שרית ברננקה, נציגת ציבור
רויטל גרביץ, נציגת ציבור
שושנית עציון, נציגת ציבור
 
 
מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פרוטוקול ישיבת ועדה אלימות, סמים ואלכוהול שהתקיימה ביום 28/7/2019
19/08/2019 00:00:00
2.
פרוטוקול ישיבת ועדה מיגור סמים ואלכוהול שהתקיימה ביום 13/5/2019
28/05/2019 00:00:00
3.
וועדת מיגור סמים ואלכוהול
15/04/2019 00:00:00
4.
פרוטוקול ישיבת ועדת מיגור הסמים והאלכוהול מיום 9 במאי
25/07/2018 00:00:00
5.
פרוטוקול ועדת מיגור הסמים והאלכוהול 16.7.17
16/07/2017 00:00:00
6.
מתאריך ה 05.02.2015
05/02/2015 00:00:00
7.
מתאריך ה 05.10.2014
05/10/2014 00:00:00
8.
מתאריך ה 24.08.2014
24/08/2014 00:00:00