מכרזים ופרסומים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
מכרז פומבי מס' 19/11 שירותי הסעות תלמידים לבית הספר אורט בנימינה
17/06/2019 00:00:00
2.
מכרז פומבי מס' 10/19 שירותי הסעות תלמידים לבית הספר אורט בנימינה
23/05/2019 00:00:00
3.
מכרז פומבי מס' 8/19 הנגשת כיתות לימוד ללקויי שמיעה
22/05/2019 00:00:00
4.
מסמך הבהרות מספר 3 מכרז פומבי 7/19 לעבודות מים וביוב לרבות תחזוקה, תיקוני שבר ופיתוח תשתיות מים וביוב, כולל תיקון והתקנה של צנרת ואביזרים.
15/05/2019 00:00:00
5.
מסמך הבהרות מספר 2 מכרז פומבי 19/7 לעבודות מים וביוב לרבות תחזוקה, תיקוני שבר ופיתוח תשתיות מים וביוב, כולל תיקון והתקנה של צנרת ואביזרים
07/05/2019 00:00:00
6.
מסמך הבהרות מספר 1 מכרז פומבי 19/7 לעבודות מים וביוב לרבות תחזוקה, תיקוני שבר ופיתוח תשתיות מים וביוב, כולל תיקון והתקנה של צנרת ואביזרים
30/04/2019 00:00:00
7.
מכרז פומבי מס' 7/19 לעבודות מים וביוב לרבות תחזוקה, תיקוני שבר ופיתוח תשתיות מים וביוב, כולל תיקון והתקנה של צנרת ואביזרים
16/04/2019 00:00:00
8.
מכרז פומבי 6.19 התקנת קווי ביוב ומים ברחוב הגפן בגבעת עדה
07/04/2019 00:00:00
9.
מסמך הבהרות מספר 1 - מכרז פומבי 6/19 התקנת קווי ביוב ומים ברחוב הגפן בגבעת עדה
07/04/2019 00:00:00
10.
מכרז 6.19 התקנת קווי ביוב ומים ברחוב הגפן גבעת עדה
03/04/2019 00:00:00
11.
הבהרות מספר 3 - מכרז פומבי 3/19 לביצוע מדידות לצרכי ארנונה במועצה
31/03/2019 00:00:00
12.
מסמך הבהרה מספר 2 לביצוע מדידות לצרכי ארנונה במועצה
31/03/2019 00:00:00
13.
מסמך הבהרות מספר 1 מכרז פומבי 2.19 אספקה והתקנת משאבת מים
25/03/2019 00:00:00
14.
מסמך הבהרות מספר 1 - מכרז פומבי 19/3 לביצוע מדידות לצרכי ארנונה במועצה
25/03/2019 00:00:00
15.
מסמך הבהרות מספר 1 – מכרז פומבי 5/19 לביצוע עבודות מנוף בתחומי המועצה
17/03/2019 00:00:00
16.
מכרז פומבי מס' 5/19 לביצוע עבודות מנוף בתחומי המועצה
13/03/2019 00:00:00
17.
מכרז פומבי מס' 4/19 למתן שירותי אמצעי מיגון למוסדות חינוך ומוסדות ציבור
13/03/2019 00:00:00
18.
מכרז פומבי מס' 3/19 לביצוע מדידות לצרכי ארנונה במועצה
12/03/2019 00:00:00
19.
מכרז פומבי מס' 2/19 לאספקה והתקנת משאבת מים
06/03/2019 00:00:00
20.
מסמך הבהרות מספר 1 – מכרז פומבי 1/19 להפעלת בריכת שחיה
04/03/2019 00:00:00
21.
מכרז לניהול והפעלה של מתחם בריכת השחייה ומזנון בגבעת עדה
21/02/2019 00:00:00
22.
פניה לקבלת הצעות מחיר לרכישת כלי רכב מהמועצה המקומית בנימינה גבעת עדה
16/12/2018 00:00:00
23.
מכרז פומבי 1.19 ניהול והפעלה של מתחם בריכת שחייה ומזנון בגבעת עדה)