מכרזים ופרסומים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
מסמך הבהרות 1 מכרז ההדרים שלב א
25/03/2020 00:00:00
2.
פרסום עדכני מועד הגשת הצעות מכרז הסמדר
23/03/2020 00:00:00
3.
מכתב ביטול סיור מציעים
15/03/2020 00:00:00
4.
מכרז שכונת הדרים בנימינה - שלב א
09/03/2020 00:00:00
5.
אומדן מכרז שכונת הדרים בנימינה
09/03/2020 00:00:00
6.
מכרז להפעלת בית ספר מקיף שש שנתי בנימינה
08/03/2020 00:00:00
7.
חוזה -הסכם מכירת קרקע רחוב הסמדר
03/03/2020 00:00:00
8.
נסח טאבו עדכני רחוב הסמדר
03/03/2020 00:00:00
9.
מסמך הבהרות 1 מכרז מכירת נכס רחוב הסמדר
01/03/2020 00:00:00
10.
מכרז מס' 4/2020 -למכירת מבנה/קרקע
27/02/2020 00:00:00
11.
מסמך הבהרה 4 מכרז פומבי עבודות גינון בשטחי המועצה
26/02/2020 00:00:00
12.
נספח ביטוח גינון מועצה
26/02/2020 00:00:00
13.
מסמך הבהרה 3 מכרז פומבי עבודות גינון בשטחי המועצה
23/02/2020 00:00:00
14.
מסמך הבהרה 2 מכרז פומבי עבודות גינון בשטחי המועצה
19/02/2020 00:00:00
15.
מסמך הבהרות מספר 1 מכרז פומבי 2020/3 עבודות גינון בשטחי המועצה
17/02/2020 00:00:00
16.
מכרז לביצוע עבודות גינון בשטחי המועצה
05/02/2020 00:00:00
17.
מכרז פיתוח רחוב האלה
02/02/2020 00:00:00
18.
כתב כמויות רחוב האלה
02/02/2020 00:00:00
19.
מסמך הבהרה 2 מכרז פומבי מכרז שרות חשב שכר
02/02/2020 00:00:00
20.
מסמך הבהרות מספר 1 כרז פומבי 01/2020 מתן שירותי חשבות שכר
30/01/2020 00:00:00
21.
מכרז פומבי לשירותי חשבות שכר
19/01/2020 00:00:00
22.
דרוש/ה עובד/ת מחלקת גבייה לתקופת חל"ד
31/12/2019 00:00:00
23.
מסמך הבהרות מספר 1 – מכרז פומבי 19/24 אחזקת תחנות שאיבה לביוב ומתקני מים
24/12/2019 00:00:00
24.
מסמך הבהרה 2 מכרז יועמש חיצוני קבוע
11/12/2019 00:00:00
25.
מסמך הבהרה 1 מכרז יועמ"ש חיצוני קבוע למועצה
09/12/2019 00:00:00
26.
מכרז פומבי מס' 24/19 אחזקת תחנות שאיבה לביוב ומתקני מים
26/11/2019 00:00:00
27.
נוסח פרסום מכרז יועמש בעיתונות
20/11/2019 00:00:00
28.
היועץ המשפטי למועצה מס' 22/19
20/11/2019 00:00:00
29.
מכרז פומבי מס 23/19 שיפוץ בית כנסת לב בנימינה
20/11/2019 00:00:00
30.
מכרז פומבי 21/19 שירותי אכיפה וגביה
07/10/2019 00:00:00
31.
מכרז התייעלות אנרגטית 27.8.2019
08/09/2019 00:00:00
32.
מכרז פומבי מס' 19/19 שירותי איסוף וסילוק פסולת מתחום שיפוט המועצה המקומית בנימינה גבעת עדה
19/08/2019 00:00:00
33.
מסמך הבהרה 2 מכרז איטום
31/07/2019 00:00:00
34.
מסמך הבהרות מספר 1 מכרז פומבי 17/19 מכרז איטום גגות במוסדות חינוך
29/07/2019 00:00:00
35.
מכרז פומבי מס' 15/19 להפעלת שירותי מוקד עירוני
24/07/2019 00:00:00
36.
מכרז פומבי מס' 16/19 שירותי הסעות לחינוך מיוחד
24/07/2019 00:00:00
37.
מכרז פומבי מס' 17/19 מכרז איטום גגות במוסדות חינוך
24/07/2019 00:00:00
38.
מכרז פומבי מס' 19/11 שירותי הסעות תלמידים לבית הספר אורט בנימינה
17/06/2019 00:00:00
39.
מכרז פומבי מס' 10/19 שירותי הסעות תלמידים לבית הספר אורט בנימינה
23/05/2019 00:00:00
40.
מכרז פומבי מס' 8/19 הנגשת כיתות לימוד ללקויי שמיעה
22/05/2019 00:00:00
41.
מסמך הבהרות מספר 3 מכרז פומבי 7/19 לעבודות מים וביוב לרבות תחזוקה, תיקוני שבר ופיתוח תשתיות מים וביוב, כולל תיקון והתקנה של צנרת ואביזרים.
15/05/2019 00:00:00
42.
מסמך הבהרות מספר 2 מכרז פומבי 19/7 לעבודות מים וביוב לרבות תחזוקה, תיקוני שבר ופיתוח תשתיות מים וביוב, כולל תיקון והתקנה של צנרת ואביזרים
07/05/2019 00:00:00
43.
מסמך הבהרות מספר 1 מכרז פומבי 19/7 לעבודות מים וביוב לרבות תחזוקה, תיקוני שבר ופיתוח תשתיות מים וביוב, כולל תיקון והתקנה של צנרת ואביזרים
30/04/2019 00:00:00
44.
מכרז פומבי מס' 7/19 לעבודות מים וביוב לרבות תחזוקה, תיקוני שבר ופיתוח תשתיות מים וביוב, כולל תיקון והתקנה של צנרת ואביזרים
16/04/2019 00:00:00
45.
מכרז פומבי 6.19 התקנת קווי ביוב ומים ברחוב הגפן בגבעת עדה
07/04/2019 00:00:00
46.
מסמך הבהרות מספר 1 - מכרז פומבי 6/19 התקנת קווי ביוב ומים ברחוב הגפן בגבעת עדה
07/04/2019 00:00:00
47.
מכרז 6.19 התקנת קווי ביוב ומים ברחוב הגפן גבעת עדה
03/04/2019 00:00:00
48.
הבהרות מספר 3 - מכרז פומבי 3/19 לביצוע מדידות לצרכי ארנונה במועצה
31/03/2019 00:00:00
49.
מסמך הבהרה מספר 2 לביצוע מדידות לצרכי ארנונה במועצה
31/03/2019 00:00:00
50.
מסמך הבהרות מספר 1 מכרז פומבי 2.19 אספקה והתקנת משאבת מים
25/03/2019 00:00:00
51.
מסמך הבהרות מספר 1 - מכרז פומבי 19/3 לביצוע מדידות לצרכי ארנונה במועצה
25/03/2019 00:00:00
52.
מסמך הבהרות מספר 1 – מכרז פומבי 5/19 לביצוע עבודות מנוף בתחומי המועצה
17/03/2019 00:00:00
53.
מכרז פומבי מס' 5/19 לביצוע עבודות מנוף בתחומי המועצה
13/03/2019 00:00:00
54.
מכרז פומבי מס' 4/19 למתן שירותי אמצעי מיגון למוסדות חינוך ומוסדות ציבור
13/03/2019 00:00:00
55.
מכרז פומבי מס' 3/19 לביצוע מדידות לצרכי ארנונה במועצה
12/03/2019 00:00:00
56.
מכרז פומבי מס' 2/19 לאספקה והתקנת משאבת מים
06/03/2019 00:00:00
57.
מסמך הבהרות מספר 1 – מכרז פומבי 1/19 להפעלת בריכת שחיה
04/03/2019 00:00:00
58.
מכרז לניהול והפעלה של מתחם בריכת השחייה ומזנון בגבעת עדה
21/02/2019 00:00:00
59.
פניה לקבלת הצעות מחיר לרכישת כלי רכב מהמועצה המקומית בנימינה גבעת עדה
16/12/2018 00:00:00
60.
מכרז פומבי 1.19 ניהול והפעלה של מתחם בריכת שחייה ומזנון בגבעת עדה)