הצעת תקציב 2020

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
דברי הסבר לישיבת מועצה לאישור תקציב 2020
2.
תזכיר ראש מועצה הצעת תקציב 2020
3.
מסגרת הצעת תקציב 2020
4.
טבלה 4 שכר למליאת תקציב 2020
5.
הזמנה לישיבת מועצה מיוחדת 16.12.19
6.
הצעת תקציב למליאה 2020 - פרוט סעיפים