מידע אודות הנישוב

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
היערכות האיגוד לנישוב הראשון - אסדת לויתן
23/12/2019 00:00:00
2.
החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים בתאריך ה 19.12.2019
19/12/2019 00:00:00
3.
הנחיות משרד החינוך
4.
חווד משרד הבריאות
5.
עדכון מנכל משרד האנרגיה אודי אדירי
6.
מערך ניטור אוויר - שאלות ותשובות