תקציבים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
הצעת תקציב 2019 מפורט לישיבת מליאה
03/02/2019 00:00:00
2.
דברי הסבר הגזבר להצעת תקציב 2019
03/02/2019 00:00:00
3.
תזכיר ראש מועצה הצעת תקציב 2019
03/02/2019 00:00:00
4.
הצעת תקציב 2018 - מפורט
02/07/2018 00:00:00
5.
ריכוז הצעת תקציב 2018
02/07/2018 00:00:00
6.
תקציב 2017
13/07/2017 00:00:00
7.
תקציב 2016
8.
תקציב 2014
9.
תקציב 2013
10.
תקציב 2012
11.
תקציב 2011
12.
תקציב 2010
13.
תקציב 2009
14.
תקציב 2008
15.
תקציב 2007