חוקי עזר

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
עזר לבנימינה גבעת עדה ( אגרת תעודת אישור)
01/05/2018 00:00:00
2.
חוק העזר בנושא סלילה‎
03/04/2018 00:00:00
3.
חוק עזר לסלילת רחובות וחוק עזר תיעול ( תיקון)
02/04/2018 00:00:00
4.
שמירת הסדר והניקיון- בנימינה
5.
דוח תקינות מרחב מוגן 10-2015
6.
אגרת ביוב, בנימינה
7.
אגרת ביוב, גבעת עדה
8.
אגרת תעודת אישור, בנימינה
9.
אגרת תעודת אישור, גבעת עדה
10.
אחזקת בעלי חיים, בנימינה
11.
אספקת מים, גבעת עדה
12.
אחזקת מים, בנימינה
13.
אחזקת מקלטים, בנימינה
14.
הדברת זבוב ים תיכון, גבעת עדה
15.
הדברת זבוב ים תיכון, גבעת עדה
16.
החזקת מקלטים, גבעת עדה
17.
העמדת רכב וחנייתו
18.
הצמדה למדד, בנימינה
19.
הצמדה למדד, גבעת עדה
20.
הריסת מבנים מסוכנים, בנימינה
21.
חזירים ובשר חזיר, בנימינה
22.
מודעות ושלטים
23.
מוסדות חינוך על יסודיים
24.
ניקיון ואיסור עישון, גבעת עדה
25.
עקירת עצים, בנימינה
26.
פיקוח על כלבים, בנימינה
27.
פתיחת בתי עסק וסגירתם, בנימינה
28.
צו איגוד ערים למלחמה בסמים
29.
צו איגוד ערים לאיכות הסביבה
30.
צעצועים מסוכנים, בנימינה
31.
צעצועים מסוכנים, גבעת עדה
32.
קביעת לוחיות ומספרים, בנימינה
33.
קביעת לוחיות ומספרים, גבעת עדה
34.
רחצה בבריכות שחייה, גבעת עדה
35.
רשיונות לאופניים, בנימינה
36.
שחיטת עופות, בנימינה
37.
שחיטת עופות, בנימינה
38.
שימור רחובות, גבעת עדה
39.
תברואה וסילוק מפגעים, גבעת עדה