הסברה ודוברות

דוברת המועצה אחראית לניהול מערך הדוברות והסברה של המועצה בהתאם למדיניות ראש המועצה והנהלת המועצה.
 

במסגרת תפקידה

אחראית על האסטרטגיה התקשורתית של המועצה ועל המערך התקשורתי של פעולות המועצה.
אחראית על פיתוח ושיפור פלטפורמות הפצת מידע חיוני ושוטף לציבור בשגרה ובחירום
אחראית על סיקור תקשורתי של עבודת אגפיי ומחלקות המועצה על ידי העברת מידע שוטף ויזום לכלי התקשורת הארציים והמקומיים, מענה על שאילתות, פרסום מודעות
בעיתונות הכתובה והאלקטרונית, שימוש ברשתות חברתיות, אתר המועצה, אפליקציה יישובית ,הפקת עלונים ומידעונים לציבור.
אחראית על ניהול הקשר השוטף עם גופי תקשורת ועיתונות ארצית ומקומית
ניהול מערך יחסי הציבור של פעולות המועצה ועובדיה
אחראית על שיווק פרסום והפקת מידע לציבור
דוברת המועצה – אושרת נגר
 

פרטי יצירת קשר

052-5558097 | Doveret@bin-ada.co.il | 04-6186433