הודעה למחזיקי נכסים עסקיים במועצה

הודעה למחזיקי נכסים עסקיים במועצה

בעלי עסקים יקרים,
 
בעקבות משבר הקורונה בארץ ובעולם, הותקנו ביום 21.4.2020 תקנות לעניין הנחה בארנונה לעסקים אשר נפגעו כלכלית, על מנת לסייע להם להתמודד עם המשבר. במסגרת התקנות נקבעה הנחה למחזיקים בנכסים בשיעור של 100% מתשלום הארנונה (למעט נכסים מסוימים) החל מתאריך 1/3/2020 ועד לתאריך 31/5/2020, וזאת בהתאם להגדרות שנקבעו בתקנות.
 
המועצה תזכה את כל בעלי הנכסים הזכאים להנחה בגין החודשים מרץ-מאי 2020. בגין חודשים מרץ-אפריל, תבוצע הנחה רטרואקטיבית בכרטיס הגביה. ההנחה בגין חודש מאי תינתן בחיוב הקרוב (מאי-יוני).
 
אין צורך לפנות למועצה בנושא. יש למלא את הטופס האלקטרוני באתר המועצה  בו מוגדר אופן ההחזר והוא יבוצע בהתאם.
 
לתשומת לבכם: הנחה בארנונה מכוח התקנות לא תינתן למקום למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה, חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים כאמור בתקנה 5(ב)(2) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות) התש"ף -2020.
נכס שהמחזיק בו הוא המדינה או תאגיד בריאות, חברה ממשלתית, תאגיד מים וביוב, בנק , חברת ביטוח, מערכות סולאריות, קרקע תפוסה למערכות סולאריות, מבנה מגורים, אדמה חקלאית ומבנה חקלאי.
 
המועצה פועלת ליתן את ההנחות בהתאם לקביעת התקנות. בכל הבדל בין האמור במסמך זה לבין האמור בתקנות, יגבר האמור בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)(תיקון מס' 2) התש"ף -2020.
 
אחראי רישוי עסקים לרשותכם בכל פניה במייל asakim@bin-ada.co.il
 
בברכה,
איתי ויסברג , ראש המועצה
צור אוריון , מנהל הארנונה