תכנית המתאר

שיחת זום בנושא תכנית המתאר (נחלים)

קראו עוד

מסמכי תכנית המתאר המלאים

קראו עוד

מידע כללי ותהליך העבודה

גיבוש חזון ותכנית מתאר, התכנית האסטרטגית ותכנית אב לחינוך.
קראו עוד