תכנית המתאר - שיתוף ציבור

תכנית המתאר 2019

קראו עוד

מידע כללי

גיבוש חזון ותכנית מתאר, התכנית האסטרטגית ותכנית אב לחינוך.
קראו עוד

תכנית המתאר גבעת עדה

תכנית המתאר של גבעת עדה 
קראו עוד

תכנית מתאר בנימינה

תכנית המתאר קובעת את מדיניות התכנון הכללית לישוב עד לשנת היעד.
קראו עוד

מתחם ניל"י

בשנת 2015-2016 אושרה במתחם נילי תכנית תב"ע, שקידם מנהל מקרקעי ישראל...
קראו עוד

עמדת המועצה המקומית בנושא תכנית המתאר 1.3.2018

("התכנית") שהוצגה לתושבים בשלהי 2017 היא תכנית ראויה אולם דורשת מספר תיקונים...
קראו עוד

הגן הסולארי

קראו עוד