תכנית המתאר - שיתוף ציבור

מידע כללי

גיבוש חזון ותכנית מתאר, התכנית האסטרטגית ותכנית אב לחינוך.
קראו עוד

תכנית המתאר גבעת עדה

תכנית המתאר של גבעת עדה 
קראו עוד

תכנית מתאר בנימינה

תכנית המתאר קובעת את מדיניות התכנון הכללית לישוב עד לשנת היעד.
קראו עוד