תכנית המתאר - שיתוף ציבור

מסמכי תכנית המתאר המלאים

קראו עוד

מידע כללי ותהליך העבודה

גיבוש חזון ותכנית מתאר, התכנית האסטרטגית ותכנית אב לחינוך.
קראו עוד

עמדת המועצה המקומית בנושא תכנית המתאר 1.3.2018

("התכנית") שהוצגה לתושבים בשלהי 2017 היא תכנית ראויה אולם דורשת מספר תיקונים...
קראו עוד