דו"חות כספיים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
דוח כספי לתושב 2017
02/11/2019 00:00:00
2.
דוח כספי לתושב 2016
27/03/2018 00:00:00
3.
דוח כספי לתושב 2015
4.
דוח כספי לתושב 2014
5.
דוח כספי 2013
6.
דוח כספי 2012
7.
דוח כספי 2011
8.
דוח כספי 2010
9.
דוח כספי 2009
10.
דוח כספי 2008
11.
דוח כספי 2007
12.
דוח כספי 2006