הצהרת החזון החינוכי

אנו מכריזים על מחויבותנו לקיים מערכת חינוך לכלל הקהילות והמשפחות בבנימינה - גבעת עדה, בה הלמידה מתקיימת בכל מקום, תוך שימת דגש על רוח המורשת, הטבע והחקלאות.
 
מערכת החינוך בבנימינה - גבעת עדה מובילה בישראל בערכיה, במקצועיותה ובחדשנותה ומהווה אבן שואבת לסביבתה. מערכת זו מכירה ומוקירה דמויות חינוך משמעותיות, אוטונומיות ויצירתיות.
 
מערכת המובילה תהליכי קבלת החלטות, תוך שיתוף ושיח מתמיד של אנשי החינוך עם הקהילות, ההורים והתלמידים לשם מימוש החזון.
יעודנו לחנך אדם ואזרח מועיל, משפיע ותורם למדינה, לסביבה, לקהילה ולעצמו. חינוך המושתת על ערכי כבוד וסובלנות, על ערכים יהודיים, דמוקרטיים, וקיימותיים.
 
בחזוננו כל ילדה וילד יוצרים, מביעים, יוזמים ומגשימים במרחב חינוכי מעשיר, מוגן ומותאם. מרחב המעניק כלים וכישורים המחזקים מסוגלות ואחריות אישית וחברתית בסביבה משתנה ומאפשר מחשבה ועשייה יצירתית, למידה עצמאית וחווייתית.
 
אנו נכונים ומחויבים לממש הצהרה זו כדי לבנות ולהשתייך לקהילה ולחברה טובות יותר.
על דעת קהילת בנימינה – גבעת עדה, אנשי החינוך, נבחרי המועצה ועובדיה