מתחם ניל"י

בשנת 2015-2016 אושרה במתחם נילי תכנית תב"ע, שקידם מנהל מקרקעי ישראל, שהסב את הייעוד של הקרקע מאזור מלאכה למגורים ומסחר.
 
בתב"ע מספר נושאים שצריך לבדוק לפני שניתן יהיה להוציא היתרי בנייה (בדיקה תנועתית, ותכנית בינוי). כמו כן בתכנית זוהו מספר בעיות שקשורים בעירוב שימושים ושנוגעים בתנועה, בבינוי ובמרחב הציבורי.
 
לפיכך החליטה המועצה לקחת על עצמה לקדם את תכנית הבינוי והפיתוח במתחם, ולהסדיר בינוי ומרחב ציבורי איכותי ומותאם לרוח היישוב.
עבודה זו נעשית בכפוף לתב"ע שאושרה על ידי צוות מקצועי ששכרה המועצה. והתוצר שלו יהיה תכניות בינוי ופיתוח מפורטות למתחם. כולל תכנון לבינוי, לפיתוח הנופי, לתנועה הרגלית, לרכבים וחניות. ולאופן השילוב בין מגורים ומסחר.
 
יש לציין שהמועצה נערכת לביצוע עבודות התשתית - מדרכות, פיתוח נופי, ותשתיות מתאימות, ואילו פיתוח הבינוי במתחם עצמו ישעה בכפוף לתכנית הבינוי של המועצה, קידום המתחם תלוי בין היתר בידי בעלי הקרקע השונים - ורצונם כן\לא לפתח את הקרקע שלהם.
 
בחודש אוגוסט 2018 קיימה המועצה הליך שיתוף ציבור עם כל בעלי העניין: תושבי הסביבה, בעלי הקרקע , ובעלי העסקים במטרה להביא לידי ביטוי בתוכנית הבינוי את מירב השיקולים ואת עמדתם כדי שפיתוח המתחם יתן מענה למגוון הצרכים של הציבור והגורמים השונים הפועלים בשטח.
 
מסמכי התכנית המאושרת בקישור הבא
https://www.dropbox.com/sh/nhfkse3eewm458e/AACkSUbYSrLSONfd_jCLjJfXa?dl=0 
 
תכנית הבינוי שמקדמת המועצה עצמה עדיין בהכנה תפורסם בהמשך