פעילות המחלקה

קהילה

עבודה קהילתית בשכונת גבעת חן, תחנות ש.י.ל (שירות ייעוץ לאזרח), מרכז "יד ליד" – מרכז לציוד יד שנייה...
קראו עוד

אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים

שילוב אנשים המוכרים כסובלים ממוגבלות שכלית התפתחותית במסגרות תעסוקתיות וחברתיות...
קראו עוד

אזרחים וותיקים

טיפול בזכאים על פי חוק סיעוד, וכן מתן שירותים לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים. המענים ניתנים בשיתוף עם המתנ"ס.
קראו עוד

ילדים ונוער

שירותים לילדים ולנוער בסיכון בקהילה וכן שירותים מניעתיים לכלל קהילת ההורים והילדים ביישוב.
קראו עוד

חנות יד שניה

חנות שנייה וחצי - יד ליד עברה לקניון של בבנימינה
קראו עוד

פרט ומשפחה

שירותים למשפחות וליחידים בקהילה
קראו עוד