אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים

אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים:
שילוב אנשים המוכרים כסובלים ממוגבלות שכלית התפתחותית במסגרות תעסוקתיות וחברתיות.
שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים במסגרות יומיות, ומתן חונכים.
פרויקט קהילה תומכת הנותנת לווי מקצועי לאנשים הסובלים ממוגבלות שכלית, לתהליך של שיקום והתארגנות.