שיעור אחר

תכנית המופעלת בהתנדבות ע"י עורכי דין מהישוב. תכנית זו עוסקת בתחום החינוך האזרחי (משפט וחברה) תוך המחשת מורכבות החיים בחברה דמוקרטית והצורך באיזון בין אינטרסים, וביצירת תרבות דיון המבוססת על סובלנות וכבוד הדדי.