השירות הדנטלי

"שירות מניעתי", חינוך לבריאות השן החל מגן חובה ועד לכיתה ט'. הפעילות הינה במסגרת כיתתית ומבוצעת ע"י רופא שיניים ושיננית.
 
נעשתה בדיקה לאיתור עששת של כל התלמידים ע"י רופא שיניים, וסופקו מברשת שיניים ומשחת שיניים, לכל התלמידים.