הקשר הרב דורי

תכנית "הקשר הרב דורי" הינה תכנית ערכית חינוכית הבונה גשר ערכי בין דורי ומחזקת את מערכת הקשרים בין התלמידים לבין האזרחים הותיקים בקהילה.
 
תוך למידת חקר מתעדים יחדיו את סיפורי המורשת. במפגשים ההדדיים תורמים ויוצרים מערכת שורשית וערכית בחברה. המפגש הבין דורי מתקיים החל מהחינוך הקדם יסודי ועד החינוך העל יסודי.